Privacy Verklaring


Vakantiehuis de Meule Munstergeleen Limburg

Vakantiehuis de Meule, gevestigd te P.C. Houbenstraat 14 6151 ET Munstergeleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:

Vakantiehuis de Meule
P.C. Houbenstraat 14
6151 ET Munstergeleen
+ +31 (0)6 23 25 99 39
https://www.vakantiehuisdemeule.nl

Jeannette Welters is de Functionaris Gegevensbescherming van Vakantiehuis de Meule. Zij is te bereiken via bovenstaand telefoonnummer of via vakantiehuisdemeule@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vakantiehuis de Meule verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in geval van en informatie aanvraag of boeking:

  • Voor- en achternaam
  • Leeftijd van evt. kinderen
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Vakantiehuis de Meule verwerkt géén bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vakantiehuisdemeule@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Vakantiehuis de Meule verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het huren van onze accommodatie
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Aangifte van toeristenbelasting

Geautomatiseerde besluitvorming
Vakantiehuis de Meule neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vakantiehuis de Meule) tussen zit. Vakantiehuis de Meule gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Chrome, Google mail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vakantiehuis de Meule bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > maximaal 2 jaar, Personalia > maximaal 2 jaar en Adres maximaal 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vakantiehuis de Meule verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vakantiehuis de Meule gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vakantiehuis de Meule gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vakantiehuis de Meule en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vakantiehuisdemeule@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vakantiehuis de Meule wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vakantiehuis de Meule neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vakantiehuisdemeule@gmail.com

Informatie

Mob. 06-23 25 99 39

E-mail: vakantiehuisdemeule@gmail.com

Het adres

P.C. Houbenstraat 14, 6151 ET Munstergeleen

 

Privacy verklaring

Wat anderen vinden

Nanna en Hanneke
Gezellig en comfortabel
Beter hadden wij het niet kunnen treffen! Jeannette maakte dat wij ons onmiddellijk thuis voelden in de gezellige en comfortabele sfeer, voorzien van alle moderne gemakken. Onder de overkapping konden wij, ook als het regende, genieten van de smaakvolle tuin, waarin ieder moment van de dag een plekje in de zon te vinden is. Wij hebben hier dan ook een heerlijke week doorgebracht.
vrijdag 28 juli 2017

Volg ons